Ikšķiles Māja logo

Informācija par traktortehnikas tehniskās apskates grafikiem un vietām Ogres novadā

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai! Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālrunis 2648666, 25639696 vai www.vtua.gov.lv

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

PALIELINĀSIES KOPĒJĀ SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMA MAKSA

2021.gada 9. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprināja SIA “Getliņi EKO” nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma jauno tarifu. Jaunais tarifs ietver Dabas resursa nodokļa (DRN) likmes izmaiņas (80,00 EUR/t) un ir noteikts 124,60 EUR/t apmērā; minētais tarifs stāsies spēkā 2022. gada 10. janvārī. Turklāt SIA “Getliņi EKO” ir informējusi arī par izmaiņām bioloģiski noārdāmo atkritumu kvalitātes un satura kritērijos un to pieņemšanas tarifa izmaiņām.
Atkritumu apsaimniekošanas likums (39.panta 12 daļa) nosaka: ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā palielinās kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa klientiem, un tā tiks noteikta šādā apmērā:

Lasīt tālāk… “PALIELINĀSIES KOPĒJĀ SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMA MAKSA”

Domā par vidi un pieslēdzies centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem

Kohēzijas fonda logo

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros laika posmā no 2018.gada augusta līdz 2020.gada septembrim tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Ikšķiles pilsētas ielās. Projekta kopējās izmaksas pārsniedz astoņus miljonus eiro, no kuriem gandrīz četrus miljonus sešsimt tūkstošus eiro sedza ES Kohēzijas fonds, savukārt divus miljonus trīssimt astoņus tūkstošus eiro nodrošināja Ikšķiles novada pašvaldība, bet SIA “Ikšķiles māja”- vienu miljonu četrsimt četrdesmit četrus tūkstošus eiro. Pēc projekta realizācijas 1074 mājsaimniecībām radīta iespēja izmantot kvalitatīvus centralizētos sadzīves kanalizācijas pakalpojumus, tādejādi nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu no mājsaimniecību decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Uz šo brīdi iespējas lietot izbūvētos sadzīves kanalizācijas tīklus izmantojušas jau vairāk kā 400 mājsaimniecības. Tā ir tikai neliela daļa mājsaimniecību no projekta ietvaros izbūvēto pievadu skaita, kuras ir novērtējušas centralizēto pakalpojumu priekšrocības. Aicinām iedzīvotājus aktīvāk izmantot iespēju lietot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus un pieslēgt nekustamo īpašumu pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Sīkāk par nepieciešamo dokumentāciju un veicamajām darbībām ŠEIT.

AR 2022.GADU MAINĪSIES SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFS

2020.gada 23. novembrī Saeima pieņēma izmaiņas “Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz, ikgadēju šā nodokļa pieaugumu par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Atbilstoši minētajam likumam no 2022. gada 1. janvāra dabas resursu nodokļa (DRN) likme par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu tiek noteikta 80,00 EUR apmērā līdzšinējo 65,00 EUR vietā. Turklāt, DRN likme par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu pieaugs katru gadu līdz 2023. gadam.

Lasīt visu rakstu …

Valsts policija ir uzsākusi informatīvo kampaņu “Brīdini savējos!”

Pēdējā gada laikā ievērojami ir pieaudzis krāpšanu skaits. Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka krāpšanu un to mēģinājumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis, vairākkārtīgi pārsniedzot iepriekšējo gadu rādītājus. Krāpnieki, zvanot un uzdodoties par banku darbiniekiem, no iedzīvotājiem 2021.gada septembrī vien ir izkrāpuši vismaz 590 419 eiro. Īpaši daudz cietušo ir vecumā virs 54 gadiem.
Lai iespēju robežās samazinātu apkrāpto iedzīvotāju skaitu, Valsts policija ir sākusi informatīvo kampaņu “Brīdini savējos!”. Tās ietvaros Valsts policija aicina ikvienu Ogres novada iedzīvotāju informēt savus ģimenes locekļus, draugus, kolēģus par krāpnieku izmantotajām metodēm, lai palīdzētu atpazīt zvanītāja nodomu un uz krāpnieku āķiem neuzķertos.