Ikšķiles Māja logo

Uzaicinājums uz sapulci

Uzaicinām dzīvojamās mājas Melioratoru ielā 8, Ikšķilē dzīvokļu īpašniekus uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci 16.06.2023. plkst. 18.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē zālē.

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Mājas fasādes renovācija un finansējums.
  2. Mājas uzkrājuma naudas izlietojums.
  3. Skaidrojums par apsaimniekošanas tāmes konta metodiku un iekļautām summām.
  4. Par stāvvadu nomaiņu.
  5. Mājas vecākā pārvēlēšana.

Gadījumā, ja Jūs pārstāvēs kāda cita persona, lai varētu piedalīties balsojumos, būs nepieciešama dzīvokļa īpašnieka parakstīta pilnvara (ja tāda vēl nav iesniegta).