Ikšķiles Māja logo

Par apkures pieslēgšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

SIA “Ikšķiles māja” informē, ka apkures pieslēgšanu visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, centralizēti plānots uzsākt š. g. oktobra beigās.
Pieslēdzot apkuri, dzīvojamās mājās tiks ieslēgtas termoregulācijas iekārtas – ārgaisa temperatūrai sasniedzot +10 vai +12 grādus pēc Celsija (atkarībā no dzīvojamās mājas) un augstāk, apkure automātiski tiks izslēgta. Tādā veidā iedzīvotājiem tiks nodrošināts atbilstošs komforta līmenis, kad ārgaisa temperatūra ir svārstīga.

Jāņem vērā! Ja pēc apkures pieslēgšanas dzīvoklī silda tikai daļa radiatoru vai ir zināms, ka kaimiņu dzīvokļos ir silti radiatori, bet Jūsu dzīvoklī nav, lūdzam sazināties ar Siltumapgādes un apsaimniekošanas dienesta vadītāju, zvanot uz tālruņa numuru 25444127, lai tiktu veikta apkures sistēmas atgaisošana.
Ja dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies par apkures pieslēgšanu pirms SIA “Ikšķiles māja” noteiktā termiņa, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas var vērsties SIA “Ikšķiles māja” ar iesniegumu pieslēgt apkuri konkrētai dzīvojamai mājai, iesnieguma tekstā apliecinot, ka par vēlamo apkures pieslēgšanas datumu ir aptaujāts vairākums dzīvojamās mājas iedzīvotāju. Pēc iesnieguma saņemšanas apkures pieslēgšanas darbi tiks veikti vienas darba dienas laikā.

Paziņojums par ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju

Sakarā ar dzeramā ūdens apgādes sistēmas dezinfekciju:
                 Ikšķilē 15., 16. un 17.augustā,
                 Tīnūžos 16. un 17.augustā

ūdenim iespējams hlora aromāts. Ūdeni var lietot uzturā tikai pēc novārīšanas. Ieteicams regulāri notecināt ūdeni, lai dezinfekcijas līdzeklis nonāk visā apgādes sistēmā.

Dezinfekcijas laikā ūdens padeve netiks atslēgta!
Pēc darba tiks veiktas ūdens analīzes.
Darbus veiks SIA “Ūdens risinājumi”

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām SIA „Ikšķiles māja”

Informācija par karstā ūdens padeves pārtraukumu 1.augustā

SIA „Ikšķiles māja” informē, ka 2023.gada 1.augustā, sakarā ar remontdarbiem, no plkst. 9:00 līdz 12:00, tiks pārtraukta karstā ūdens padeve:

Skolas ielā 17, Skolas ielā 15, Skolas ielā 13, Skolas ielā 11, Skolas ielā 9, Skolas ielā  7, Pārbrauktuves ielā 9A, Melioratoru ielā 2, Melioratoru ielā 4, Melioratoru ielā 6, Melioratoru ielā 8, Dainu ielā 1, Dainu ielā 1A, Dainu ielā 3 un Stacijas ielā 27.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām
SIA “Ikšķiles Māja”

Izmanto iespēju un pieslēdzies pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem!

Kohēzijas fonda logo

Projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā sadzīves kanalizācijas tīkli – Priedaines, Kārklu, Ābeļu, Aizvēja, Senatnes, Vairoga, Pils, Upes, Rīgas, Uzvaras, Papeļu, Ozolu, Lībiešu, Dārza, Stadiona, Kraujas, Raudu, Krasta, Sporta, Vimbu, Asaru, Ķīšu, Robežu, Mālu, Alkšņu, Jāņa Kugas, Ievu, Kalnu, Ķiršu, Bumbieru, Ābolu, Ošu, Birzes, Dalbiņu, Dīķa, Mērnieku, Ganu, Peldu, Puķu, Vārpu, Rožu, Neļķu, Magoņu, Ziedu, Zemeņu, Skolas, Birzes, Īsā, Laivinieku, Lejas, Pilskalna, Rītupes, Līvciema, Miera, Pakalnu, Priežu, Rasas, Skuju, Viršu, Smilšu, Rītiņu, Smilgu, Cīruļu, Kārļa, Lakstīgalu, Bērzu, Paparžu, Stacijas, Strazdu, Tīnūžu šoseja, Zīļu, Dainu, Dzelzceļa, Egļu, Krūmu, Madaru, Paegļu, Skanuļu, Celmu, Meža, Ogres, Indrānu, Mārtiņa, Lupīnu, Ādama, Māras, Melioratoru, Saules, Gaiļu, Zvaigžņu, Lauku, Ausekļa, Jura Mazura ielās.

Lasīt vairāk

Apstiprināts putnu gripas gadījums

Informējam, ka ir apstiprināts putnu gripas gadījums Lielajiem ķīriem Ikšķilē, Daugavas apkaimē, Ogres novadā. Izvērtējot aktuālo epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas (APPG) izplatību savvaļas putnu populācijās, lūdzam iespēju robežās iedzīvotājus ievērot biodrošības prasības mājputnu turēšanas vietās, kamēr epidemioloģiskā situācija neradīs riskus izplatīties slimībai mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēs.

Papildus informācija par putnu gripu un drošības pasākumiem ir sekojošās vietnēs:
 https://www.spkc.gov.lv/lv/putnu-gripa ;

https://www.pvd.gov.lv/lv/putnu-gripa

Siltumenerģijas tarifu izmaiņas Ikšķilē

Noslēdzoties šī gada apkures sezonai, pēc SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas) datiem, siltumenerģijas tarifi ir samazinājušies 42% apdzīvotās vietās, savukārt 28% teritorijās tie ir palielinājušies, bet palikuši nemainīgi 30% apdzīvotās vietās, salīdzinot ar pagājušā gada apkures sezonas sākumu. Lielākais siltumenerģijas tarifu samazinājums ir minēts tieši Ikšķilē. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas samazināšanos biržā. SIA “Ikšķiles māja” gadījumā šis ir septītais tarifa samazinājums kopš tirgū vērojamas salīdzinoši straujas dabasgāzes cenu izmaiņas.

Lasīt tālāk

Paziņojums par noteikto tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja”, Reģ. nr. LV 40103416198, juridiskā adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novadā, Latvija, LV-5052, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” un pamatojumu noteiktajam  tarifam. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Spēkā esošais tarifs 
(bez PVN) 

Noteiktais tarifs 
(bez PVN) 

Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

70.20

71.23

1%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

18.35

18.53

1%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

1.01

1.01

0%

Akcīzes nodokļa komponente

2.28

2.28

0%

Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti

91.84

93.05

1%

Lasīt tālāk

Uzaicinājums uz sapulci

Uzaicinām dzīvojamās mājas Melioratoru ielā 8, Ikšķilē dzīvokļu īpašniekus uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci 16.06.2023. plkst. 18.00 Peldu ielā 22, Ikšķilē zālē.

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Mājas fasādes renovācija un finansējums.
  2. Mājas uzkrājuma naudas izlietojums.
  3. Skaidrojums par apsaimniekošanas tāmes konta metodiku un iekļautām summām.
  4. Par stāvvadu nomaiņu.
  5. Mājas vecākā pārvēlēšana.

Gadījumā, ja Jūs pārstāvēs kāda cita persona, lai varētu piedalīties balsojumos, būs nepieciešama dzīvokļa īpašnieka parakstīta pilnvara (ja tāda vēl nav iesniegta).