SIA Ikšķiles Māja

Informācija par Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja”
valdes locekļa amata kandidātu novērtēšanas procesu

Atklātu konkursu uz Ikšķiles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amatu organizēja SIA “Ikšķiles māja” kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja  – pašvaldības izpilddirektora vietniece Ruta Kalniņa, komisijas locekļi: pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons, pašvaldības personāla vadītāja Gija Saviča, pašvaldības personāla speciāliste, būvvaldes arhīviste Kristīne Lejiņa, SIA “Ikšķiles māja” galvenā grāmatvede Inga Vegnere, SIA “Ikšķiles māja” juriste Ilze Kozule un neatkarīgā eksperte Ilvija Boreiko (Mg.eoc, Mg.iur, IPMA- B līmeņa sertifikāts programmu vadībā).

Atklāts konkurss uz SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amatu tika izsludināts 2021. gada 16.aprīlī, publicējot komisijas apstiprināto sludinājumu pašvaldības tīmekļvietnē. Sludinājums tika publicēts arī  SIA “Ikšķiles māja” tīmekļvietnē un Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē. Pieteikumus konkursam varēja iesniegt līdz 2021. gada 10.maijam.

Konkursa mērķis bija nominēt atbilstošāko SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amata kandidātu, lai nodrošinātu kompetentu un profesionālu kapitālsabiedrības vadību.

SIA “Ikšķiles māja” valdes locekļa amata konkursā pieteicās 9 kandidāti. Saskaņā ar konkursa nolikumu, valdes locekļa amata kandidātu pieteikumu vērtēšana notika divās kārtās, lai noteiktu, kuri kandidāti ir uzaicināmi uz konkursa trešo kārtu – interviju.  Konkursa pirmajā kārtā komisija vērtēja pieteikumu atbilstību sludinājumā noteiktajām prasībām, un uz konkursa otro kārtu tika izvirzīti astoņi kandidāti. Otrajā kārtā, atbilstoši konkursa nolikumā definētajai punktu sistēmai, komisijas locekļi veica padziļinātu kandidātu pieteikumu vērtēšanu, lai noteiktu katra kandidāta atbilstību izglītības un darba pieredzes kritērijiem. Saskaņā ar konkursa nolikumu trešajai kārtai – intervijai – tika izvirzīti trīs kandidāti, kuri otrajā kārtā saņēma augstāko punktu skaitu. Trešajā kārtā notika daļēji strukturētas intervijas, kuras ietvaros tika vērtēts arī kandidātu redzējums par kapitālsabiedrības attīstību un prioritātēm.

Nominācijas komisija 2021.gada 1.jūnijā pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim lēmuma pieņemšanai par ievēlēšanu valdes locekļa amatā divus kandidātus, kuri otrās un trešās kārtas kopvērtējumā ieguvuši visvairāk punktus un tika atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem kandidātiem.