Ikšķiles Māja logo

AVĀRIJAS DIENESTS (ārpus darba laika) Tālr. 26664498

SIA “Ikšķiles māja” e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv

Aigars Briedis Valdes priekšsēdētājs Tālr. 26525838 e-pasta adrese: aigars.briedis@ikskilesmaja.lv
Edīte Puzule Biroja vadītāja Tālr. 65030316 e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv
Inga Vegnere Galvenā grāmatvede Tālr. 20207966 e-pasta adrese: inga.vegnere@ikskilesmaja.lv
Jeļena Vakara Grāmatvede (jautājumos par rēķiniem) Tālr. 65030249 Tālr. 25629115 e-pasta adrese: jelena.vakara@ikskilesmaja.lv
Ilze Kozule Juriste Tālr. 26698673 e-pasta adrese: ilze.kozule@ikskilesmaja.lv
Uģis Znotiņš     Darba aizsardzības vecākais speciālists Tālr. 22027755 e-pasta adrese: ugis.znotins@ikskilesmaja.lv
Raivis Grūbe Datu aizsardzības speciālists Tālr. 29111416   e-pasta adrese:  raivis@grubesbirojs.lv
Viesturs Grūbe Datu aizsardzības speciālists Tālr. 26951550 e-pasta adrese:  viesturs@grubesbirojs.lv

Dace Kizino    

Siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas dienesta vadītāja 

Tālr. 25444127

e-pasta adrese: dace.kizino@ikskilesmaja.lv

Uģis Plaudis 

 

Ūdenssaimniecības dienesta vadītājs

Tālr. 27333124

e-pasta adrese: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv

Vilis Bite 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis

Tālr. 27844103

e-pasta adrese: vilis.bite@ikskilesmaja.lv

Līga Ozoliņa Labiekārtošanas dienesta vadītāja Tālr. 26266636 e-pasta adrese: liga.ozolina@ikskilesmaja.lv
Aigars Kerze   LD vadītāja vietnieks (jautājumos par ceļiem)  Tālr. 26545515 e-pasta adrese: aigars.kerze@ikskilesmaja.lv
Brigita Mičurova Ikšķiles pilsētas kapu pārzine Tālr. 29254897   e-pasta adrese: brigita.micurova@ikskilesmaja.lv
Inese Ozola-Livčāne Lazdukalnu kapu pārzine Tālr. 26649856 e-pasta adrese: inese.ozola-livcane@ikskilesmaja.lv

Saziņai aicinām izmantot e-adresi, jo sevišķi gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju.

Darba laiks:

Darba laiks

Karte: