Ikšķiles Māja logo

AVĀRIJAS DIENESTS (ārpus darba laika) Tālr. 26664498

SIA “Ikšķiles māja” e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv

Aigars Briedis

Valdes priekšsēdētājs

Tālr. 26525838

e-pasta adrese: aigars.briedis@ikskilesmaja.lv

Edīte Puzule

Biroja vadītāja

Tālr. 65030316

e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv

Inga Vegnere

Galvenā grāmatvede

Tālr. 20207966

e-pasta adrese: inga.vegnere@ikskilesmaja.lv

Jeļena Vakara

Grāmatvede (jautājumos par rēķiniem)

Tālr. 65030249

Tālr. 25629115

e-pasta adrese: jelena.vakara@ikskilesmaja.lv

Ilze Kozule

Juriste

Tālr. 26595196

e-pasta adrese: ilze.kozule@ikskilesmaja.lv

Uģis Znotiņš    

Darba aizsardzības vecākais speciālists 

Tālr. 22027755

e-pasta adrese: ugis.znotins@ikskilesmaja.lv

Raivis Grūbe   

Datu aizsardzības speciālists

Tālr. 29111416  

e-pasta adrese:  raivis@grubesbirojs.lv

Viesturs Grūbe

Datu aizsardzības speciālists

Tālr. 26951550 

e-pasta adrese:  viesturs@grubesbirojs.lv

Dace Kizino    

Siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas dienesta vadītāja 

Tālr. 25444127

e-pasta adrese: dace.kizino@ikskilesmaja.lv

Uģis Plaudis 

 

Ūdenssaimniecības dienesta vadītājs

Tālr. 27333124

e-pasta adrese: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv

Vilis Bite 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis

Tālr. 27844103

e-pasta adrese: vilis.bite@ikskilesmaja.lv

Līga Ozoliņa   

Labiekārtošanas dienesta vadītāja      

Tālr. 26266636

e-pasta adrese: liga.ozoliņa@ikskilesmaja.lv

Aigars Kerze  

LD vadītāja vietnieks (jautājumos par ceļiem) 

Tālr. 26545515

e-pasta adrese: aigars.kerze@ikskilesmaja.lv

Brigita Mičurova       

Ikšķiles pilsētas kapu pārzine   

Tālr. 29254897 

 

e-pasta adrese: brigita.micurova@ikskilesmaja.lv

Inese Ozola-Livčāne  

Lazdukalnu kapu pārzine            

Tālr. 26649856

e-pasta adrese: inese.ozola-livcane@ikskilesmaja.lv

Saziņai aicinām izmantot e-adresi, jo sevišķi gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju.

Darba laiks:

Darba laiks

Karte: