Ikšķiles Māja logo

Maksātājs

Ikšķiles māja SIA

Reģistrācijas Nr.    

40103416198

PVN reģ.Nr.           

LV40103416198

Juridiskā adrese       

Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novads, Latvija, LV-5052

Tālrunis 

65030316

 

Banka  

AS “SEB banka” Konts Nr.LV44UNLA0050017043444 

 

AS “Swedbank” Konts Nr.LV35HABA0551038524586

Bankas kods            

SEB banka,   UNLALV2X

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” (turpmāk – Sabiedrība) dibināta  2011. gada 13. maijā, bet saimniecisko darbību uzsāka 2011. gada 1. augustā.

Sabiedrība saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 25.maija lēmumu Nr. 6 “Par Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras “Līvi” likvidāciju, pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kapitālsabiedrībai un grozījumiem SIA “Ikšķiles māja” statūtos” ir likvidētās Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras “Līvi” funkciju, mantas, finanšu līdzekļu un saistību pārņēmēja.

Sabiedrības saimnieciskā darbība ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana un apsaimniekošana, siltumenerģijas ražošana, piegāde un realizācija Ikšķiles pilsētā, ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu ciemā, pilsētas lietus kanalizācijas ekspluatācija un remonts, Ikšķiles novada pašvaldībai piederošās teritorijas labiekārtošana, kā arī karjera izstrāde, novada ielu un ceļu remontdarbi.

Uz 2021. gada 31.decembri darba attiecībās ar Sabiedrību bija 61 darbinieki.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 608 849 euro, kas ir sadalīts 2 608 849 kapitāla daļās. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

Publiskojamā informācija

Publiskie pārskati