Ikšķiles Māja logo

Apstiprināts putnu gripas gadījums

Informējam, ka ir apstiprināts putnu gripas gadījums Lielajiem ķīriem Ikšķilē, Daugavas apkaimē, Ogres novadā. Izvērtējot aktuālo epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas (APPG) izplatību savvaļas putnu populācijās, lūdzam iespēju robežās iedzīvotājus ievērot biodrošības prasības mājputnu turēšanas vietās, kamēr epidemioloģiskā situācija neradīs riskus izplatīties slimībai mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēs.

Papildus informācija par putnu gripu un drošības pasākumiem ir sekojošās vietnēs:
 https://www.spkc.gov.lv/lv/putnu-gripa ;

https://www.pvd.gov.lv/lv/putnu-gripa