Ikšķiles Māja logo

Papildus skaidrojums par SIA “Ikšķiles māja” siltumenerģijas tarifa izmaiņām !

Lai sniegtu papildu atbalstu mājsaimniecībām, valdība apstiprināja EM piedāvājumu diferencēt centralizētās siltumapgādes atbalstu – centralizētās siltumapgādes tarifu no 68 – 150 eiro par MWh valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh, valsts kompensēs 90%. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski un tiks administrēts no SIA “Ikšķiles mājas” puses. Atbalsta periods – no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Piemērs:
Ja siltumenerģijas tarifs ir 324.44 eiro par MWh, tad:

1.
324.44 – 150 = 174.44; 174.44 x 0,9 = 156.99 eiro/MWh kompensēs valsts (90% kompensācija virs 150 eiro/MWh);

2.
150 – 68 = 82; 82 x 0,5 = 41 eiro/MWh kompensēs valsts (50% kompensācija no 68 līdz 150 eiro/MWh);

3.
156.99 + 41 = 197.99 eiro/MWh ir kopējā valsts kompensācija, ja tarifa likme būs 324.44 eiro/MWh. Galalietotājs tā rezultātā maksās tarifu 324.44 – 197.99 = 126.45 eiro/MWh.

 

Tarifa sadalījuma skaidrojums :

2022. gada mēnesis

Mainīgās izmaksas, EUR/MWh (bez PVN)

 

Patstāvīgās izmaksas, EUR/MWh (bez PVN)

 

Siltumenerģijas tarifs, EUR

Siltumenerģijas tarifs ar valsts atbalstu no 01.10.2022.

Pieauguma iemesls

Augusts

40.02

16.04

56.06

Beidzās termiņš iepriekš noslēgtajam ilgtermiņa līgumam par dabasgāzi.

Septembris līdz 20.09.2022.

40.02

16.04

56.06

Noslēgts jauns līgums par dabasgāzes piegādi.

Septembris no 21.09.2022.

308.4

16.04

324.44

Sakarā ar dabasgāzes cenas pieaugumu, 21.09.2022. apstiprināts jauns tarifs SPRK.

Oktobris

308.4

16.04

324.44

126.45