Ikšķiles Māja logo

Skaidrojums par SIA “Ikšķiles māja ”siltumenerģijas tarifa izmaiņām

Šobrīd piemērotais SIA “Ikšķiles māja” tarifs (56.06 EUR/Mwh) ir bijis nemainīgs vairāk nekā piecus gadus. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) ir izvērtējusi un š. g. 7. septembrī  apstiprinājusi SIA “Ikšķiles māja” siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas stāsies spēkā š. g. 21.septembrī (SPRK Padomes lēmums Nr.148). Jaunā siltumenerģijas tarifa pieaugums ir skaidrojams ar dabasgāzes cenu vairākkārtīgu pieaugumu.

Valsts atbalsts iedzīvotājiem

Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecībām plānots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh. Paredzēts, ka atbalsts komunālo pakalpojumu rēķinos tiks piemērots automātiski (tam nebūs jāpiesakās).

Piemēram, ja siltumenerģijas tarifs š.g. oktobra mēnesī būs 324.44 eiro/MWh, tad kompensācijas apmērs būs:

  1. Apkures tarifs 324.44 EUR/MWh.
  2. Siltumenerģijas noteiktais iepriekšējā gada tarifa slieksnis 68.00 eiro/MWh.

324.44 – 68.00=256.44 EUR/MWh.

  1. Valsts atbalsts 50 % (kompensācijas apmērs)

256.44/ 2 = 128.22 EUR/MWh.

Mājsaimniecību tarifs:
324.44 – 128.22= 196.22 EUR/MWh.

Tarifa sadalījuma skaidrojums:

2022. gada mēnesis

Mainīgās izmaksas, EUR/MWh (bez PVN)

 

Patstāvīgās izmaksas, EUR/MWh (bez PVN)

 

Siltumenerģijas tarifs, EUR

Siltumenerģijas tarifs ar valsts atbalstu no 01.10.2022.

Pieauguma iemesls

Augusts

40.02

16.04

56.06

Beidzās termiņš iepriekš noslēgtajam ilgtermiņa līgumam par dabasgāzi.

Septembris līdz 20.09.2022.

40.02

16.04

56.06

Noslēgts jauns līgums par dabasgāzes piegādi.

Septembris no 21.09.2022.

308.4

16.04

324.44

Sakarā ar dabasgāzes cenas pieaugumu, 21.09.2022. apstiprināts jauns tarifs SPRK.

Oktobris

308.4

16.04

324.44

196.22