Ikšķiles Māja logo

Paziņojums par noteikto(piedāvāto)tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja”, Reģ. nr. LV 40103416198, juridiskā adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novadā, Latvija, LV-5052, 2022. gada 12.oktobrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa izmaiņas, kas ir aprēķināts saskaņā  ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un pamatojumu jaunam tarifam.

Tarifa izmaiņas stāsies spēkā 2022. gada 01. decembrī pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tādējādi ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, 43.⁹ punktu. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās dabasgāzes izmaksu izmaiņām.

Sabiedrisko pakalpojum veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais ( piedāvātais )tarifs bez (PVN)

 

EUR/MWh

EUR/MWh

Siltumenerģijas ražošana

269.00

258.50

Siltumenerģijas pārvalde un sadale

52.15

50.37

Siltumenerģijas tirdzniecība

1.01

1.01

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

2.28

2.28

Siltumenerģijas gala tarifs

324.44

312.16

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Ikšķiles māja” biroja telpās Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, LV-5052, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Daci Kizino , zvanot uz tālruņa numuru 25444127 vai rakstot e-pastu uz: Dace.Kizino@ikskilesmaja.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, LV-5052, zvanot uz tālruņa numuru 65030316 vai rakstot e-pastu uz: birojs@ikskilesmaja.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā 45, Rīgā, sūtot uz faksa numuru 67097277 vai rakstot e‑pastu uz sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.