Ikšķiles Māja logo

Aicinājums izteikt priekšlikumus veicamajiem darbiem māju apsaimniekošanā

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām SIA “Ikšķiles māja” kā namu pārvaldnieks izpilda savas saistības un nodrošina visus obligāti veicamos darbus māju uzturēšanā, taču tikpat būtiska ir katras mājas dzīvokļu īpašnieku līdzdalība. Tas attiecas gan uz mājas naudas uzkrājuma veidošanu, ko var ieguldīt sava kopīpašuma sakārtošanā, gan uz dalību lēmumu pieņemšanā.

Lai sagatavotu Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2023.gadam, tājās iekļautu lielākus remontdarbus, kuru izmaksas nepieciešams segt no esošā mājas uzkrājuma vai veidot papildus uzkrājumu konkrētam mērķim,

Līdz 2022. gada 15. oktobrim aicinām izteikt priekšlikumus veicamajiem darbiem!

Apsaimniekošanas un siltumapgādes dienesta vadītājai – Dace.Kizino@ikskilesmaja.lv

Clean R skaidro, ko iesākt ar nopļauto zāli

Lietains vai saulains, ir sācies aktīvais dārza darbu periods, kad zāle jāpļauj, košumkrūmi jāveido, laiku pa laikam kāda lapa jāsagrābj, vai noziedējušie stādi jāizrok. Lielākoties viss no dārza nākušais ir BIO atkritumi, kurus var izmest gan BIO konteinerā pie savas mājas un izvest lētāk, nekā nešķirotus sadzīves atkritumus. Alternatīva – BIO atkritumus vest uz dalīti vākto atkritumu pieņemšanas laukumu un nodot bez maksas. Apkopojam visas iespējas, kas BIO atkrotumu apsaimniekošanā pieejamas Ikšķiles iedzīvotājiem.

Lasīt vairāk

Garāks darba laiks, iespēja nodot tūjas – Ikšķiles iedzīvotājiem šķirošana kļūst būtiski ērtāka

Ikšķiles iedzīvotāju ērtībām sestdienās būtiski tiek pagarināts šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma “Kaparāmuru karjers – Ezeri” darba laiks – tagad  nopļauto zāli, sagrābtās lapas un citus sašķirotos atkritumus iedzīvotāji laukumā varēs nodot sestdienās no plkst. 11.00 līdz pat 19.00. Turklāt Ikšķiles pašvaldība sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu “Clean R” radusi iespēju iedzīvotājiem nodrošināt arī efektīvu veidu, kā atbrīvoties no tūju zariem un skujām, kurus mest BIO konteinerā nedrīkst.

Lasīt vairāk

PALIELINĀSIES KOPĒJĀ SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMA MAKSA

2021.gada 9. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprināja SIA “Getliņi EKO” nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma jauno tarifu. Jaunais tarifs ietver Dabas resursa nodokļa (DRN) likmes izmaiņas (80,00 EUR/t) un ir noteikts 124,60 EUR/t apmērā; minētais tarifs stāsies spēkā 2022. gada 10. janvārī. Turklāt SIA “Getliņi EKO” ir informējusi arī par izmaiņām bioloģiski noārdāmo atkritumu kvalitātes un satura kritērijos un to pieņemšanas tarifa izmaiņām.
Atkritumu apsaimniekošanas likums (39.panta 12 daļa) nosaka: ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā palielinās kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa klientiem, un tā tiks noteikta šādā apmērā:

Lasīt tālāk… “PALIELINĀSIES KOPĒJĀ SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMA MAKSA”

AR 2022.GADU MAINĪSIES SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFS

2020.gada 23. novembrī Saeima pieņēma izmaiņas “Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz, ikgadēju šā nodokļa pieaugumu par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Atbilstoši minētajam likumam no 2022. gada 1. janvāra dabas resursu nodokļa (DRN) likme par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu tiek noteikta 80,00 EUR apmērā līdzšinējo 65,00 EUR vietā. Turklāt, DRN likme par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu pieaugs katru gadu līdz 2023. gadam.

Lasīt visu rakstu …

Izlietoto atkritumu šķirošanas konteineru adreses Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā

 1. Bērzu iela 1, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 2. Dainu iela 3, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 3. Dārza iela 13, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 4. Kastaņu iela 9, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 5. Lejas iela, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 6. Melioratoru iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 7. Melioratoru iela 8, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 8. Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 9. Pārbrauktuves iela 9A, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 10. Peldu iela 22, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 11. Reinpētera iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 12. Skolas iela 2, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 13. Skolas iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 14. Skolas iela 13, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 15. Kraujas, Tīnūži – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 16. Lapas, Tīnūži – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 17. Kaparāmuru karjers-Ezeri, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads (šķiroto atkritumu savākšanas laukums) – stikls, MAK, PET, koksne un izlietotie koka iepakojumi, metāla iepakojumi, sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, akumulatori, baterijas, elektroniskās iekārtas – saldētavas, ledusskapji u.c, bioloģiski noārdāmie atkritumi.
  Skatīt kartē
Šķiroto atkritumu laukumu darba laiks