Ikšķiles Māja logo

Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanā Ogres novada Ikšķiles un Tīnūžu pagastā 2024. gadā

Jau kopš 2021. gada valsts kopējā politika, rūpējoties par Latvijas vidi un Eiropas Savienības Zaļā kursa klimata mērķu sasniegšanu, ir veicināt atkritumu šķirošanu gan ar nodokļu politiku, gan nodrošinot, ka dalīti šķirotos atkritumus (plastmasu, kartonu, metālu un stiklu) var izvest bez maksas vai par būtiski zemāku tarifu (piemēram, bioloģiski noārdāmos atkritumus).
Ņemot vērā gan iepriekš minēto, gan arī citus aspektus, “CleanR” informē par vairākām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanā Ikšķiles un Tīnūžu pagastā no 2024.gada 1. janvāra.

Pirmkārt, atbilstoši valsts kopējai politikai 2024. gadā tiks paaugstināts Dabas resursu nodoklis. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem no 2024. gada 1. janvāra dabas resursu nodokļa likme mainīsies no 95 uz 110 EUR par tonnu. Šie grozījumi skars pilnībā visus Latvijas iedzīvotājus, tai skaitā “CleanR” klientus Ikšķiles un Tīnūžu pagastā.
Visvairāk tie attieksies uz tiem, kuri atkritumus nešķiro. Savukārt mazāka ietekme būs
tiem, kuri atkritumus šķiro aktīvi un pareizi.
Iepriekš minēto izmaiņu ietekmē pieaugs nešķiroto atkritumu noglabāšanas maksa
poligonos, proti, SIA “Getliņi EKO” paaugstinās tarifu un attiecīgi arī Ikšķiles un Tīnūžu pagastā iedzīvotājiem paaugstināsies maksa par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu no 2024. gada 1. janvāra.
Otrkārt, no 2024. gada 1. janvāra Latvijā samazināsies bioloģiski noārdāmo atkritumu
apsaimniekošanas tarifs, kas samazināsies arī Ikšķiles un Tīnūžu pagasta iedzīvotājiem.
Iepriekš minēto izmaiņu ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas izmaksām esam
apkopojuši tabulā zemāk, kurā norādītas tarifa izmaiņas atkarībā no tā, kāda tilpuma
konteineri tiek izmantoti.
Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka, sākot šķirot, Jūs varat samazināt savus maksājumus par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem pat par 20% līdz 30%.
Veiktie atkritumu sastāva mērījumi liecina, ka aptuveni 30% līdz 40% nešķiroto sadzīves atkritumu veido bioloģiski noārdāmie atkritumi, kas mājsaimniecībās visbiežāk ir pārtikas pārpalikumi. Tas nozīmē, ka samazināt nešķiroto atkritumu apjomu var, kompostējot vai šķirojot bioloģiski noārdāmos atkritumus. Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem bio atkritumu konteineri ir bez maksas, tāpēc aicinām vērsties pie sava apsaimniekotāja un lūgt tos izvietot.
Tikmēr šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošanu
nodrošinām bez maksas.
Papildu informāciju, kā pareizi un ērti šķirot, varat iegūt “CleanR” elektroniskajā bukletā “Viegli šķirot pareizi!”, kā arī sociālajos tīklos un mājaslapā.
Lai saņemtu efektīvu un visaptverošu atkritumu apsaimniekošanas piedāvājumu un
ieteikumus, “CleanR” lūdz sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv vai apmeklējot pašapkalpošanās portālu manai.videi.lv.