Ikšķiles Māja logo

Aicinām pieslēgt īpašumus pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem

Kohēzijas fonda logo

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros laika posmā no 2018.gada augusta līdz 2020.gada septembrim tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Ikšķiles pilsētas ielās. Projekta kopējās izmaksas pārsniedz astoņus miljonus eiro, no kuriem gandrīz četrus miljonus sešsimt tūkstošus eiro sedza ES Kohēzijas fonds, savukārt divus miljonus trīssimt astoņus tūkstošus eiro nodrošināja Ikšķiles novada pašvaldība, bet SIA “Ikšķiles māja”- vienu miljonu četrsimt četrdesmit četrus tūkstošus eiro.  Pēc projekta realizācijas 1074 mājsaimniecībām radīta iespēja izmantot kvalitatīvus centralizētos sadzīves kanalizācijas pakalpojumus, tādejādi nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu no mājsaimniecību decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Uz šo brīdi iespējas lietot izbūvētos sadzīves kanalizācijas tīklus izmantojušas jau  488 mājsaimniecības. Tā ir tikai neliela daļa mājsaimniecību no projekta ietvaros izbūvēto pievadu skaita, kuras ir novērtējušas centralizēto pakalpojumu priekšrocības. Aicinām iedzīvotājus aktīvāk izmantot iespēju lietot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus un pieslēgt nekustamo īpašumu pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Sīkāk par nepieciešamo dokumentāciju un veicamajām darbībām ŠEIT.

Atgādinām, ka kategoriski aizliegts lietot decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas neatbilst to tehniskajām prasībām un rada iespēju piesārņot vidi. Par šādu, tehniskajām prasībām neatbilstošu, kanalizācijas sistēmu izmantošanu paredzēta administratīvā atbildība.

Clean R skaidro, ko iesākt ar nopļauto zāli

Lietains vai saulains, ir sācies aktīvais dārza darbu periods, kad zāle jāpļauj, košumkrūmi jāveido, laiku pa laikam kāda lapa jāsagrābj, vai noziedējušie stādi jāizrok. Lielākoties viss no dārza nākušais ir BIO atkritumi, kurus var izmest gan BIO konteinerā pie savas mājas un izvest lētāk, nekā nešķirotus sadzīves atkritumus. Alternatīva – BIO atkritumus vest uz dalīti vākto atkritumu pieņemšanas laukumu un nodot bez maksas. Apkopojam visas iespējas, kas BIO atkrotumu apsaimniekošanā pieejamas Ikšķiles iedzīvotājiem.

Lasīt vairāk

Garāks darba laiks, iespēja nodot tūjas – Ikšķiles iedzīvotājiem šķirošana kļūst būtiski ērtāka

Ikšķiles iedzīvotāju ērtībām sestdienās būtiski tiek pagarināts šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma “Kaparāmuru karjers – Ezeri” darba laiks – tagad  nopļauto zāli, sagrābtās lapas un citus sašķirotos atkritumus iedzīvotāji laukumā varēs nodot sestdienās no plkst. 11.00 līdz pat 19.00. Turklāt Ikšķiles pašvaldība sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu “Clean R” radusi iespēju iedzīvotājiem nodrošināt arī efektīvu veidu, kā atbrīvoties no tūju zariem un skujām, kurus mest BIO konteinerā nedrīkst.

Lasīt vairāk

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja”, vienotais reģistrācijas numurs 40103416198, Peldu iela 22,  Ikšķile, Ogres nov., 2022.gada 16.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,88 1,16 31,8%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,22 1,83 50,0%
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1.oktobri. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar to, ka kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas 2013.gadā SIA “Ikšķiles māja” ir realizējusi  ūdenssaimniecības attīstības projektus: “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, “Ūdensapgādes tīklu izbūve Jāņa Kugas un Ābolu ielās, Ikšķilē, Ikšķiles novadā”, “Sadzīves kanalizācijas  tīklu un sūkņu stacijas izbūve Pētera ielā, Ikšķilē, Ikšķiles novadā”, “Sadzīves kanalizācijas  tīklu un sūkņu stacijas izbūve Līvciema ielā Ikšķilē, Ikšķiles novadā”, ir pieaudzis apkalpojamo inženiertīklu kopgarums un kanalizācijas sūkņu staciju skaits, kā arī būtiski pieaugušas elektroenerģijas, degvielas, materiālu un pakalpojumu cenas. Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Ikšķiles māja”, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, iepriekš sazinoties ar SIA “Ikšķiles māja” ūdenssaimniecības dienesta vadītāju Uģi Plaudi, 27333124, ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv.

Asenizācijas un hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi

SIA “Ikšķiles māja” sniedz pakalpojumus Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā:

  • Asenizācijas pakalpojumi
    Pakalpojuma maksa par 1 izvešanas reizi (līdz 7 m3) – 60.28 EUR (tai skaitā PVN)
  • Hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi (kanalizācijas aku, tīklu skalošana). Pakalpojuma maksa par 1 stundu – 87.85 EUR (tai skaitā PVN).

Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas ar rakstisku iesniegumu SIA “Ikšķiles māja”, iesniedzot to Peldu ielā 22, Ikšķilē vai jānosūta uz e-pastu: vilis.bite@ikskilesmaja.lv vai ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv .
Informāciju par pakalpojumu saņemšanu un apmaksu var saņemt pa tālruni 27333124 vai 27844103.

Informācija par traktortehnikas tehniskās apskates grafikiem un vietām Ogres novadā

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai! Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālrunis 2648666, 25639696 vai www.vtua.gov.lv

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas