Ikšķiles Māja logo

Par pieslēgšanos projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

Kohēzijas fonda logo

Informējam, ka projekta  “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā sadzīves kanalizācijas tīkli (A, B, C daļa) – Priedaines, Kārklu, Ābeļu, Aizvēja, Senatnes, Vairoga, Pils, Upes, Rīgas, Uzvaras, Papeļu, Ozolu, Lībiešu, Dārza, Stadiona, Kraujas, Raudu, Krasta, Sporta, Vimbu, Asaru, Ķīšu, Robežu, Mālu, Alkšņu, Jāņa Kugas, Ievu, Kalnu, Ķiršu, Bumbieru, Ābolu un Ošu ielās, (D, E, F, G daļa) – Birzes, Dalbiņu, Dīķa, Mērnieku, Ganu, Peldu, Puķu, Vārpu, Rožu, Neļķu, Magoņu, Ziedu, Zemeņu, Skolas, Birzes, Īsā, Laivinieku, Lejas, Pilskalna, Rītupes, Līvciema, Miera, Pakalnu, Priežu, Rasas, Skuju, Viršu, Smilšu, Rītiņu, Smilgu, Cīruļu, Kārļa, Lakstīgalu, Bērzu, Paparžu, Stacijas, Strazdu, Tīnūžu šoseja, Zīļu, Dainu, Dzelzceļa, Egļu, Krūmu, Madaru, Paegļu, Skanuļu, Celmu, Meža, Ogres, Indrānu, Mārtiņa, Lupīnu, Ādama, Māras, Melioratoru, Saules, Gaiļu, Zvaigžņu, Lauku, Ausekļa, Jura Mazura ielās.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju lietot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus un pievienot nekustamo īpašumu pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Lai veiktu pievienošanos pie jaunizbūvētajiem tīkliem, ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “Ikšķiles māja”. Lai saņemtu tehniskos noteikumus nepieciešami šādi dokumenti:

 • fiziskas vai juridiskas personas iesniegums (SIA “Ikšķiles māja” sagatavots iesniegums);
 • pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
 • zemesgrāmatas apliecība (kopija);
 • visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
 • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.

Uzmanību! Sadzīves kanalizācijas sistēmā atļauts ievadīt tikai sadzīves notekūdeņus. Virszemes lietus ūdens novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā ir kategoriski aizliegta.

Pēc izbūves SIA „Ikšķiles māja” jāiesniedz izbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījuma digitālais fails dwg un pdf formātā, kas ir reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā, vai izpildshēma ar cauruļvadu un skataku diametriem, iebūves dziļumiem (spiedvadu augšas atzīmes, pašteces cauruļvadu tekņu atzīmes) un piesaistēm. Pēc visu darbu pabeigšanas no SIA „Ikšķiles māja” jāsaņem atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai.

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu var saņemt pa tālruņiem 27333124, 27844103 vai rakstīt uz e-pasta adresēm: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv, vilis.bite@ikskilesmaja.lv. Informāciju par līgumu slēgšanu, tarifiem un norēķiniem var saņemt pa tālruni 26595196, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv

SIA “Ikšķiles māja”
Publicēts 2020.gada 19.novembrī

Izlietoto atkritumu šķirošanas konteineru adreses Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā

 1. Bērzu iela 1, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 2. Dainu iela 3, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 3. Dārza iela 13, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 4. Kastaņu iela 9, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 5. Lejas iela, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 6. Melioratoru iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 7. Melioratoru iela 8, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 8. Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 9. Pārbrauktuves iela 9A, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 10. Peldu iela 22, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 11. Reinpētera iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 12. Skolas iela 2, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 13. Skolas iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 14. Skolas iela 13, Ikšķile – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 15. Kraujas, Tīnūži – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 16. Lapas, Tīnūži – stikls, MAK, PET
  Skatīt kartē
 17. Kaparāmuru karjers-Ezeri, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads (šķiroto atkritumu savākšanas laukums) – stikls, MAK, PET, koksne un izlietotie koka iepakojumi, metāla iepakojumi, sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, akumulatori, baterijas, elektroniskās iekārtas – saldētavas, ledusskapji u.c, bioloģiski noārdāmie atkritumi.
  Skatīt kartē
Šķiroto atkritumu laukumu darba laiks