Ikšķiles Māja logo

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolu ielā Ikšķilē 2024. gada 3. jūnijā

SIA „Ikšķiles māja” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbu veikšanu Ozolu ielā 37,50,52,54,56, Ikšķilē 2024. gada 3. jūnijā no plkst. 9:30 līdz 12:00 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Lūgums aizvērt ventili pirms komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) ievada ēkā.
Pēc remontdarbu veikšanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums.
Darbus veiks SIA “Ikšķiles māja”