Ikšķiles Māja logo

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja”, vienotais reģistrācijas numurs 40103416198, Peldu iela 22,  Ikšķile, Ogres nov., 2022.gada 16.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,88 1,16 31,8%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,22 1,83 50,0%
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1.oktobri. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar to, ka kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas 2013.gadā SIA “Ikšķiles māja” ir realizējusi  ūdenssaimniecības attīstības projektus: “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, “Ūdensapgādes tīklu izbūve Jāņa Kugas un Ābolu ielās, Ikšķilē, Ikšķiles novadā”, “Sadzīves kanalizācijas  tīklu un sūkņu stacijas izbūve Pētera ielā, Ikšķilē, Ikšķiles novadā”, “Sadzīves kanalizācijas  tīklu un sūkņu stacijas izbūve Līvciema ielā Ikšķilē, Ikšķiles novadā”, ir pieaudzis apkalpojamo inženiertīklu kopgarums un kanalizācijas sūkņu staciju skaits, kā arī būtiski pieaugušas elektroenerģijas, degvielas, materiālu un pakalpojumu cenas. Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Ikšķiles māja”, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, iepriekš sazinoties ar SIA “Ikšķiles māja” ūdenssaimniecības dienesta vadītāju Uģi Plaudi, 27333124, ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv.