Ikšķiles Māja logo

PALIELINĀSIES KOPĒJĀ SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMA MAKSA

2021.gada 9. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprināja SIA “Getliņi EKO” nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma jauno tarifu. Jaunais tarifs ietver Dabas resursa nodokļa (DRN) likmes izmaiņas (80,00 EUR/t) un ir noteikts 124,60 EUR/t apmērā; minētais tarifs stāsies spēkā 2022. gada 10. janvārī. Turklāt SIA “Getliņi EKO” ir informējusi arī par izmaiņām bioloģiski noārdāmo atkritumu kvalitātes un satura kritērijos un to pieņemšanas tarifa izmaiņām.
Atkritumu apsaimniekošanas likums (39.panta 12 daļa) nosaka: ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā palielinās kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa klientiem, un tā tiks noteikta šādā apmērā:

Aprēķina tabulas

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” sava pakalpojuma maksu nemaina un maksa par atkritumu apsaimniekošanu pieaug tikai un vienīgi iepriekšminēto DRN likmes izmaiņu un SIA “Getliņi EKO” tarifa kāpuma dēļ.
Vēršam uzmanību, ka efektīvākais veids, kā samazināt izmaksas arī tarifiem kāpjot, ir apdomīga iepirkšanās un atkritumu šķirošana. Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošanu nodrošinām bez maksas, savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas izmaksas ir zemākas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Lai saņemtu efektīvu un visaptverošu atkritumu apsaimniekošanas piedāvājumu un ieteikumus, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz kc@cleanr.lv vai apmeklējot pašapkalpošanās portālu mans.cleanr.lv.