Ikšķiles Māja logo

Paziņojums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja”, Reģ. nr. LV 40103416198, juridiskā adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novadā, Latvija, LV-5052, 2024. gada 12.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika” un tarifu veidojošu izmaksu pamatojumu.
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024. gada 1.jūliju.Jaunais siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projekts ir iesniegts pamatojoties uz kurināmā, elektroenerģijas, pamatlīdzekļu nolietojuma un citām izmaiņām.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Noteiktais ( piedāvātais )tarifs bez (PVN)

Tarifa projekts ( bez PVN) EUR/MWh bez neparedzētām izmaksām

Noteiktā tarifa palielinājums/samazinājums (%)

 

EUR/MWh

EUR/MWh

 

Siltumenerģijas ražošana

69.10

82.62

20%

Siltumenerģijas pārvalde un sadale

18.17

18.86

4%

Siltumenerģijas tirdzniecība

1.01

2.30

128%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

2.28

1.32

-42%

Siltumenerģijas gala tarifs

90.56

105.10

16%

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Noteiktais ( piedāvātais )tarifs bez (PVN)

Tarifa projekts ( bez PVN) EUR/MWh ar neparedzētām izmaksām (terminēts līdz vienam gadam.)

Noteiktā tarifa palielinājums/samazinājums (%)

 

EUR/MWh

EUR/MWh

 

Siltumenerģijas ražošana

69.10

90.51

31%

Siltumenerģijas pārvalde un sadale

18.17

21.11

16%

Siltumenerģijas tirdzniecība

1.01

2.30

128%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

2.28

1.32

-42%

Siltumenerģijas gala tarifs

90.56

115.24

27%

Iepazīties ar vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var SIA “Ikšķiles māja” biroja telpās Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, LV-5052, darba dienās no plkst. 11:00  līdz 12.00, kur lietotājs var iepazīties ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, iepriekš sazinoties ar  Siltumapgādes nodaļas vadītāju Daci Kizino, zvanot uz tālruņa numuru 25444127 vai rakstot e-pastu uz: Dace.Kizino@ikskilesmaja.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres novadā, LV-5052, zvanot uz tālruņa numuru 65030316 vai rakstot e-pastu uz: birojs@ikskilesmaja.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.