Ikšķiles Māja logo

Aptaujas anketa par gatavību izmantot centralizētos sadzīves kanalizācijas tīklus

Projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā sadzīves kanalizācijas tīkli, tādejādi radīta iespēja izmantot kvalitatīvus centralizētos sadzīves kanalizācijas pakalpojumus, samazinot vides piesārņojumu no mājsaimniecību decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Aicinām izteikt viedokli par gatavību izmantot centralizētos sadzīves kanalizācijas tīklus:

APTAUJAS ANKETA ŠEIT